Jakten på Äventyret

Session 1

Slottet Caldwell, del 1

Vi slog karaktärer, och det tog större delen av tiden.

Gruppen blev en Fighter (Staffan), en Rogue (Sally) och en Druid (Astrid).

Gruppen anlände i Threshold, bekantade sig litet med staden, tog in på värdshuset Brutna Draken, samlade rykten (om slottet som behöver tömmas, om goblinerna västerut och om gnomer som smugglar juveler). De sökte upp Clifton Caldwell och fick hans uppdrag.

De reste längs vägen, vek av söderut på stigen, upptäckte goblin-bakhållet. Kom fram till slottet, smög sig upp för muren och kom ned på borggården. Striden med vargarna lockade till sig goblinerna på murarna. Lyckligtvis kom ingen ut från byggnaderna.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.