Jakten på Äventyret

Session 2

Slottet Caldwell, del 2

Fortsatte utforskandet av slottet. Gruppen velade runt med Anya en hel del innan de knockade henne. Sedan valde de att försöka smyga runt bakvägen istället för att storma in i stora salen, vilket ledde till en kaotisk strid på muren och i trappan, där det till slut bara var Gork som stod upp.

Anya och en bandit var fångna, men gav inte så mycket information. Gruppen tog med dem ned i grottan och lämnade dem bundna i det första rummet. Doppelgangern tog namnet Petra och lurade iväg Katarina efter striden med alkemisterna. Detta ledde till en humoristisk situation med två Katarinor, och de andra i gruppen helt förvirrade. Stirges var en normal strid, men Humla lyckades lura goblinerna att ge sig av utan strid. På så vis fick gruppen även se var den hemliga dörren var.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.