Jakten på Äventyret

Session 3

Slottet Caldwell, del 3

Efter att ha utforskat resten av grottan, och uppviglat till krig mellan skalbaggarna och råttorna, stod gruppen handfallen. Hur skulle de komma vidare?

Då hittade Katarina , genom ett fantastiskt sammnträffande, den gröna kristallen som behövdes för att aktivera den magiska cirkeln. Den teleporterade gruppen till en förseglad kammare med 8 sarkofager i. Redan den första de undersökte visade sig innehålla den blå kristallen som kunde teleportera dem tillbaks. Nästa sarkofag innehöll en vandöd varelse, och trots att gruppen snabbt nedkämpade den blev de rädda när fler sarkofaglock började röra på sig, och flydde ut.

Efter en god natts vila vågade de sig på ett nytt försök, och nu besegrades en hel hop med zombier, så att deras gravar kunde plundras i lugn och ro.

Tungt nedlastade med byte återvände äventyrarna till Threshold. Efter att ha festat i dagarna tre, reparerat sin utrustning och köpt på sig nya hjälpmedel (framförallt en packåsna samt en vagn med draghästar), började de se sig om efter något mer att göra.

En resenär vid namn Hakeem gav gruppen deras nya uppdrag: att resa till en avlägsen herrgård där en mäktig magiker bor, för att från dennes högra hand Jenlar Temlin mottaga vidare instruktioner.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.