Jakten på Äventyret

Session 6

Den Stora Flykten

Efter att ha left det glada livet som lokala hjältar i ett par veckor, började gruppen längta efter en ny utmaning.

De fick den i form av Anton Turino, en kunskapare i Hertig Stefans tjänst, som behövde eskort till ett möte med en källa utanför Luln. Syftet var att få information om Baron Hendriks onda planer att använda gobliner för att utöka sitt territorium.

På vägen förklädde gruppen sig till ett resande gycklarsällskap, debatterade med alver och jagade bort vargar. De bestämde sig för att inte undersöka de hemsökta ruinerna de stötte på, vilket antagligen var ett bra val.

Men vid den bestämda mötesplatsen visade det sig att Turino var en dubbelagent, och där var fullt av gobliner som tog dem till fånga och marscherade iväg dem till ett nybyggt litet fort där de överlämnades till baronens reguljära trupper.

Efter ett par dagar bröt de sig ut ur sin cell med hjälp av Katarinas dyrkar och Humlas förmåga att bli små djur. Flykten kunde varit snyggare, men den lyckades i alla fall.

Mycket diskussion om vilken väg de skulle ta följde, men som tur var tog de vägen via Luln så att stadsborna kunde varnas för den kommande goblin-attacken.

Efter att ha hjälpt till med stadens försvar fick de en rapport att leverera till Specularum, och snart var de ute på landets vägar igen.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.