Jakten på Äventyret

Session 7

Den Röda Ligan, del 1

Gruppen anländer till Specularum. Efter att ha släppts in i staden stöter de omedelbart på ett tumult på gatan, som har att göra med en procession av något slag. Senare visar det sig att bråket i fråga hade politiska övertoner.

Efter att ha lyckats hitta ett värdshus blir spelarna kontrakterade att hjälpa en gammal tant som hör underliga ljud i sin källare. Undersökning avslöjar ett system med tunnlar som binder ihop flera källare. I en av dem finns några mystiska typer som är i färd med att gräva ned en nyss mördad kvinna.

Efter att skurkarna besegrats och stadsvakten tillkallats gör äventyrarna vissa undersökningar. De lyckas även komma ihåg sitt egentliga uppdrag: att leverera en rapport till militären om situationen i Luln.

Mordet visar sig få politiska konsekvenser, och av okänd anledning agiteras även bland vanligt folk, vilket leder till upplopp och blod på gatorna. Gruppen lyckas undvika att fastna i detta och snubblar istället över ytterligare ledtrådar.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.