Jakten på Äventyret

Session 8

Den Röda Ligan, del 2

Efter att ha fått förstärkning från prisjägaren Titia, började gruppen göra mer fokuserade undersökningar av ledtrådarna som samlats in.

Det mest fruktbara spåret verkade vara Blåvattnets Mjödhall, där en rödhårig man (mordoffret hade röda hårstrån under sina naglar) gick in i ett bakre rum som vaktades av två andra tuffa typer och försvann. I mjödhallens förråd fanns också samma vin som hittats i ett hus som användes av Röda Ligan.

Mer undersökningar visade att den rödhårige var en person vars namn de fått av upplopsledaren. Att förhöra honom med hjälp av magi gav mer information – de visste nu vilka mördarna var, och att det fanns en hemlig mötesplats under mjödhallen.

Att ta sig ner till den mötesplatsen obemärkta var en smula krångligt, men med hjälp av druidens hamnskiftande och prisjägarens tillgång till sömnmedel ordnade det sig. Väl där fann de en av Röda Ligans ledare, som visade sig vara Antonito Radu. Dessutom befriades en fånge, en medlem av hertigens alvgarde som kunde bekräfta och vittna om att det var familjen Radu som låg bakom Röda Ligan.

Med sina fångar och bevis kunde gruppen nu gå till myndigheterna och få hela brottsligan arresterad.

Familjerna Torenescu och Vorloi blev mycket nöjda med denna händelseutveckling, och överhopade våra hjältar med belöningar.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.