Spartusia

Vass Värja

Category:
weapon (melee)
Description:

+2 på anfallsslag och skadeslag.

+2t6 skada på en kritisk träff.

Fungerar bara i en samstämd ägares hand, och bara en kvinna kan stämma detta vapen.

Bio:

Ett svärd med en silver-röd klinga.
Smiddes ursprungligen för den berömda krigarkvinnan Spartusia Ericsdottir och har fått sitt namn efter henne.
Det sägs att svärdet bär på en förbannelse som får det att söka efter en sann kvinnlig ättling till den första Spartusia. Många av dess ägare har dött på fruktansvärda eller pinsamma sätt.
Män som försöker använda värjan finner att den inte riktigt passar i deras händer eller har rätt balans.
För en kvinna känns den däremot perfekt, som en förlängning av armen. Klingan är flexibel nog att böjas i ett U, men ändå så stark att den kan parera vilket slag som helst. Spetsen är så vass att den kan tryckas rakt igenom en tjock stålplåt.

Spartusia

Jakten på Äventyret SallyAlm