Jakten på Äventyret

Session 3
Slottet Caldwell, del 3

Efter att ha utforskat resten av grottan, och uppviglat till krig mellan skalbaggarna och råttorna, stod gruppen handfallen. Hur skulle de komma vidare?

Då hittade Katarina , genom ett fantastiskt sammnträffande, den gröna kristallen som behövdes för att aktivera den magiska cirkeln. Den teleporterade gruppen till en förseglad kammare med 8 sarkofager i. Redan den första de undersökte visade sig innehålla den blå kristallen som kunde teleportera dem tillbaks. Nästa sarkofag innehöll en vandöd varelse, och trots att gruppen snabbt nedkämpade den blev de rädda när fler sarkofaglock började röra på sig, och flydde ut.

Efter en god natts vila vågade de sig på ett nytt försök, och nu besegrades en hel hop med zombier, så att deras gravar kunde plundras i lugn och ro.

Tungt nedlastade med byte återvände äventyrarna till Threshold. Efter att ha festat i dagarna tre, reparerat sin utrustning och köpt på sig nya hjälpmedel (framförallt en packåsna samt en vagn med draghästar), började de se sig om efter något mer att göra.

En resenär vid namn Hakeem gav gruppen deras nya uppdrag: att resa till en avlägsen herrgård där en mäktig magiker bor, för att från dennes högra hand Jenlar Temlin mottaga vidare instruktioner.

View
Session 2
Slottet Caldwell, del 2

Fortsatte utforskandet av slottet. Gruppen velade runt med Anya en hel del innan de knockade henne. Sedan valde de att försöka smyga runt bakvägen istället för att storma in i stora salen, vilket ledde till en kaotisk strid på muren och i trappan, där det till slut bara var Gork som stod upp.

Anya och en bandit var fångna, men gav inte så mycket information. Gruppen tog med dem ned i grottan och lämnade dem bundna i det första rummet. Doppelgangern tog namnet Petra och lurade iväg Katarina efter striden med alkemisterna. Detta ledde till en humoristisk situation med två Katarinor, och de andra i gruppen helt förvirrade. Stirges var en normal strid, men Humla lyckades lura goblinerna att ge sig av utan strid. På så vis fick gruppen även se var den hemliga dörren var.

View
Session 1
Slottet Caldwell, del 1

Vi slog karaktärer, och det tog större delen av tiden.

Gruppen blev en Fighter (Staffan), en Rogue (Sally) och en Druid (Astrid).

Gruppen anlände i Threshold, bekantade sig litet med staden, tog in på värdshuset Brutna Draken, samlade rykten (om slottet som behöver tömmas, om goblinerna västerut och om gnomer som smugglar juveler). De sökte upp Clifton Caldwell och fick hans uppdrag.

De reste längs vägen, vek av söderut på stigen, upptäckte goblin-bakhållet. Kom fram till slottet, smög sig upp för muren och kom ned på borggården. Striden med vargarna lockade till sig goblinerna på murarna. Lyckligtvis kom ingen ut från byggnaderna.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.