Tag: hammare

Results

  • Bomombur

    En tvåhandshammare (eller slägga) ursprungligen smidd av stenjättarna för att hjälpa deras allierade bland de mindre folken.