Karameikos Befolkning

De flesta människor i Karameikos är antingen infödda Traldarer eller invandrade Thyatier. Andra invånare i storhertigdömet är de olika människoliknande raserna, både de vänligt sinnade (som alver, dvärgar och hober) och de vildsinta (olika goblinoider, orcher och så vidare). Dessutom finns enstaka resenärer från alla andra riken i världen, som är här för att handla eller idka diplomati.

Traldarer
Ättlingarna till legendernas stammar tenderar att vara relativt smalt byggda. Männen är i genomsnitt 175 cm långa, kvinnorna 160. Deras hy är blek och blir röd i solen, ögonen är oftast bruna och håret brunt eller svart.
I allmänhet är de ett vidskepligt folk – om man nu kan kalla något vidskepelse som bygger på sanning. De sätter stor tillit till lyckobringande föremål, omen och järtecken, förbannelser och det onda ögat. Traladarer försöker läsa ödet i handflator, i teblad eller i djuroffer. Ovanliga naturfenomen tolkas alltid som tecken på något.
Utanför de större städerna är utbildningsnivån låg. De flesta bönder är analfabeter, byprästen är ofta det enda undantaget. (Spelarkaraktärer kan alltid vara läs- och skrivkunniga om spelaren så vill.)
För det mesta har Traldarer en låg uppfattning om Thyatier. De ser folket från kejsardömet som det senaste exemplet på de olyckor som hela tiden hindrar Traldarerna från att återskapa sin guldålder. Eftersom många av de ursprungliga Thyatiska immigranterna var giriga marktjuvar, antar många Traldarer att alla Thyatier är av samma skrot och korn. (Spelarkaraktärer kan vara mindre fördomsfulla om så önskas.)
Även om majoriteten av Karameikos’ mänskliga befolkning är Traldarer (70%), så är Thyatiska det språk som talas vid hovet, i alla officiella sammanhang och vid handel med omvärlden. De flesta Traldarer under 30 talar därför Thyatiska, om än med en tydlig brytning.

Thyatier
De flesta adelsfamiljer i Karameikos är av Thyatisk härkomst, och även en hel del ofrälse (10% av befolkningen).
Thyatier tenderar att vara något kraftigare byggda än Traldarer. Männen är i genomsnitt 180 cm långa, kvinnorna 165. Eftersom Thyatis är ett kosmopolitiskt imperium som fått många tillökningar av befolkningen från andra länder, finns det inget gemensamt Thyatiskt utseende. Hårfärg varierar från mörkblont till mörkbrunt, med enstaka fall av rött hår (bland annat Storhertigen själv). Ögonen kan vara blå, bruna eller svarta. Thyatiers hy blir lättare brun i solen än Traldarernas.
Kejsardömet Thyatis är ett stort och blomstrande imperium med mäktiga arméer, starka handelsförbindelser, sofistikerat kulturliv och en levnadsstandard som har få motsvarigheter i världen. Så det är ganska naturligt att många av Thyatisk härkomst känner sig överlägsna de rustika Traldarerna, vilka ofta betraktas som vidskepliga och okunniga. En vanlig fördom är att om Thyatiska talas med Traldarisk brytning, så tyder det på låg intelligens hos talaren. (Spelarkaraktärer kan stå över sådana fördomar.)

Mestiser
Under åren sedan Hertig Stefan anlände har det skett en hel del äktenskap mellan de två folkslagen. Så mycket som 20% av befolkningen är numera av blandad härkomst. I de flesta fall så är fadern en Thyatier som kommit till landet som en del av hertigens armé och som efter avslutad tjänstgöring slagit sig ned med en Traldarisk fru.
En mestis kan ha vilken blandning av sina föräldrars fysiska egenskaper som helst. Hur de ser på Thyatier och Traldarer beror på hur de blev uppfostrade, men de flesta mestiser är fördomsfria och kommer bra överens med alla människor oavsett deras bakgrund.

Alver
De flesta alver i Karameikos tillhör Callarii-stammen: glada, hårt arbetande skogsalver. De är kända som skickliga jägare, ryttare, hästhandlare och flodbåtsmän.
Callarii-alver är oftast kraftfulla och vid god vigör, med rosig hy, blont eller vitt hår och blå ögon. De bär gärna tunikor eller skrudar i grönt med lövmönster broderade på dem.
Alverna är neutrala gentemot människor i allmänhet. De blir snabbt vänligt sinnade mot människor som visar sig besitta heder och humor, men de samarbetar inte med någon som visar sig pretentiös, ohederlig eller oartig. Hertig Stefan har gjort ett gott intryck på Callarii-alverna, och han har ett garde i sin armé som består helt av alver.
(Det finns en mycket mindre stam av högalver, som heter Vyalia, men de lever gömda från omvärlden. Ingen icke-alv känner till deras existens, och bara de äldste bland Callarii vet något om dem.)

Dvärgar
De flesta dvärgar i Karameikos tillhör Starkdal-klanen, jorddvärgar som bor tillsammans med tomtarna i Högsmedja. Det finns också en del inflyttade dvärgar, hantverkare eller soldater som kommit för att söka sin lycka, och bland dem finns även bergsdvärgar.
Om en dvärg skulle uttrycka en åsikt om människorna, så föredrar de ofta Thyatiers sällskap eftersom de är ett praktiskt sinnat folk, inte så skrockfulla som Traldarerna.

Hober
Hoberna i Storhertigdömet är mestadels invandrare från de Fem Fylkena, som lockats av den flitiga handeln i Karameikos och livnär sig som fria yrkesutövare inom de mänskliga samhällena. Det finns gott om harfotshober som bedriver handel eller hantverk eller förestår värdshus i Specularum, Kelvin och de andra städerna. Mycket få stadighober har lockats till Karameikos, eftersom det inte finns några hobklaner med egna byar här. Däremot har hoberna sin egen “subkultur”, med tavernor och andra etablissemang som riktar sig specifikt till hobisk smak.
När hober måste välja mellan människofolk, föredrar de Traldarerna, vilka de ser som ett livsälskande, romantiskt och uttrycksfullt folk – till skillnad från de mer kallsinta Thyatierna.

Tomtar
Den största tomtestaden heter Högsmedja och ligger vid foten av bergen norr om Kelvin. Det är ett självförsörjande samhälle av stentomtar, som till stor del ägnar sig åt gruvdrift och bedriver en hel del handel med människorna söderut.
Tomtarna är välvilligt inställda till Hertig Stefan; de lade inte märke till någon dålig behandling av Traldererna, men de har definitivt märkt av den förbättrade handeln och samfärdseln på grund av hertigens vägbyggen.
Tomtar gör ingen som helst skillnad på människor och människor.

Karameikos Befolkning

Jakten på Äventyret Bolongo