Regler Blandat

Avrunda alltid nedåt

Varje gång ett värde i spelet divideras, avrunda eventuella bråkdelar nedåt. Gör detta även om bråket är 0,5 eller mer.

Regler Blandat

Jakten på Äventyret Bolongo