Regler Termer

Översättningar av termer från de delar av reglerna som jag inte översatt ännu.

Barbarian Barbar
Cleric Klerk
Druid Druid
Fighter Krigare
Monk Munk
Paladin Paladin
Ranger Jägare
Rogue Rackare
Wizard Magiker
Domain Domän
Channel Divinity Helgande
Wild Shape Djurhamn
Expertise Expertis
Rogue Scheme Rackartyg
Spell Slot Magiladdning
Slot Laddning
Hill Dwarf Jorddvärg
Mountain Dwarf Bergsdvärg
High Elf Högalv
Wood Elf Skogsalv
Halfling Hob
Lightfoot Harfot
Stout Stadig
Forest Gnome Skogstomte
Rock Gnome Stentomte
Human Människa
Task Uppgift
Tiny Pytteliten
Small Liten
Medium Medel
Large Stor
Huge Jättestor
Gargantuan Gigantisk
Bright Light Ljus
Dim Light Dunkel
Darkness Mörker
Encounter Drabbning
Readiness Beredskap
Travel Pace Resetempo
Rushed Jäktat
Fast Snabbt
Moderate Måttligt
Cautious Försiktigt
Desolate Öde
Sparsely inhabited Glest befolkad
Typical region Typisk region
Thickly inhabited Väl befolkad
Densely inhabited Tätt befolkad

Regler Termer

Jakten på Äventyret Bolongo